Wesico Project OÜ andis üle Karksi valla veemajandusprojekti ehitustööd

10.10.2013

Wesico Project OÜ andis Tellijale,  Iivakivi AS-le üle Karksi valla veemajandusprojekti torustike ja reoveepuhastite projekteerimis- ja ehitustööd.

Projekti raames ehitati 2,39 km ja renoveeriti 1,13 km kanalisatsioonitorustiku, ehitati 3,37km ja renoveeriti 2,12 km joogiveetorustiku, rekonstrueeriti 6 reovee ülepumpamisjaama ning ehitati 3 uut reoveepuhastit.

 

REFERENTSID

29.12.2011

Käsukonna 2 etapp


Loe edasi