Keskkonnatehnika ehitus

Wesico Project OÜ omab suurt kogemust keskkonnatehnika ehitusel. Nelja aasta jooksul oleme ehitanud ca paarsada reoveepuhasti süsteemi; imbväljakuid , filterväljakuid, biopuhasteid, biotiike, õli-ja liivapüüdureid, nii tööstushoonetele kui ka eramajadele. Teostame klientide nõustamist, süsteemide müüki, projekteerimist, ehitamist ja hooldusi.

  • Bioloogiliste reoveepuhastite ehitus
  • Septikute paigaldus
  • Õli-ja liivapüüdurite paigaldus
  • Rasvapüüdurite paigaldus
  • Imb-ja filteralade ehitus
  • Biotiikide rajamine

 

 

REFERENTSID

29.12.2011

Käsukonna 2 etapp


Loe edasi